Tags

Berenschot en het World Sustainability Center


Op de Afsluitdijk wordt momenteel hard gewerkt aan het verduurzamen van de dijk. Een van de onderdelen is het World SustainabilityCentre (WSC) met de naam Brinker, een centrum waar duurzaamheid centraal staat. Het WSC moet onder andere een inspirerend en informatief belevingscentrum worden waar alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij elkaar komen. Water is hierin een belangrijk thema.

Het WSC is een initiatief van Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk. Eén van de doelen die de initiatiefnemers voor ogen hebben, is om bij het WSC aan de Afsluitdijk een combinatie te maken met de proefopstelling van BlueEnergy. Daarbij wordt energie opgewekt uit het verschil tussen het zoute water van de Waddenzee en het zoete water van het IJsselmeer.

We streven eerst naar een kleiner multifunctioneel duurzaamheidscentrum, met een zogenoemde versnellingskamer rondom duurzaamheidsthema’s. Een eerste Brinker-locatie dus, die in Breezanddijk moet staan, om ook dan al publiek, wetenschap en bedrijfsleven te bewegen bij te dragen aan een duurzame samenleving. Want hoe eerder dit gebeurt, hoe beter!

Berenschot is sinds 1 maart 2011 officieel partner van het World SustainabilityCentre (www.brinker.nl) en heeft in opdracht van de provincie Fryslân en de Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk (gedeeltelijk betaal en gedeeltelijk in-kind) meegeholpen aan het bedenken van het inhoudelijk concept, het richten en inrichten van de projectorganisatie, de subsidieverwerving, de partnersearch en de programmering van het centrum.