Tags

Betere Bereikbaarheid van De Uithof (U15)


Utrechtse werkgevers, verenigd in de U15, hebben zich gecommitteerd aan minder spits(auto)verkeer en daarmee minder files. De Uithof is eigenlijk de hele dag een bijenkorf met grote inkomende en uitgaande vervoersstromen met ruim 50.000 studenten en zo’n 20.000 werknemers. Met name in de spits veroorzaakt dit veel vertraging. Bovendien heeft De Uithof als ambitie een meer duurzame mobiliteit waarin het aandeel van de auto aanmerkelijk minder is.

Berenschot is deelnemer aan de U15 en wil bijdragen aan betere bereikbaarheid in Midden-Nederland. Specifiek heeft Berenschot concrete ervaring opgedaan met programmatisch aanpakken van bereikbaarheidsproblemen in onder andere de regio Amsterdam, Rotterdam en westelijk Gelderland. Zo is voor westelijk Gelderland een maatregelenpakket van ca. € 200 mio. door Berenschot opgesteld en gemanaged.

Een programmatische aanpak vormt de basis voor de uitvoering door zowel ‘top-down’ (vanuit ambitie en doelen) als ‘bottom-up’ (projectgewijs) de maatregelen te implementeren. De maatregelen zijn bovendien gekoppeld aan de zogenoemde 7-sprong van Verdaas.

Het gewenste resultaat is het realiseren van een drievoudige doelstelling:
  1. Minder bijdragen aan files in de spits eind 2014 als doel voor Beter Bereikbaar Midden-Nederland
  2. Duurzamer maken van mobiliteit in De Uithof
  3. Verbeteren van de eigen bedrijfsvoering (SlimWerkenSlimReizen).

Initiatiefnemers/opdrachtgevers: U15 en partners De Uithof, nl. Universiteit van Utrecht, Hogeschool Utrecht en Utrecht Medisch Centrum.