Tags

Doorbraaksessie biovergisting: ‘Agro meets Chemie’


In opdracht van Agentschap NL, ZLTO, Tebodin en DSM heeft Berenschot op 27 maart 2013 de doorbraaksessiebiovergisting georganiseerd, genaamd: ‘Agro meets Chemie”. Aanleiding hiervoor was de groeiende vraag naar duidelijkheid en voortgang in de doorbraak van biovergisting om economisch rendabel te worden. Gezien de referenties op het gebied van ketenprojecten en duurzame ontwikkeling is Berenschot ingeschakeld.

Berenschot heeft invulling aan deze opdracht gegeven door zowel experts uit de agro- en chemie-industrie, als uit de overheid bij elkaar te brengen. Dit maakte een nuttige spreiding tijdens de doorbraaksessie mogelijk van partijen met aanbod, vraag en invloed. Berenschot organiseerde een sessie van een dagdeel waaraan uiteindelijk dertig personen deelnamen. Via een online brainstormsessie konden de partijen, onder begeleiding van een Berenschotexpert, overleg voeren en de juiste conclusies achterhalen.

Vervolgens heeft Berenschot een gestructureerd rapport opgeleverd met de uitkomsten van de doorbraaksessie. Dit rapport was tevens voorzien van suggesties voor vervolgstappen om de doorbraak in de vorm van een routekaart stap voor stap te realiseren. Dit resulteerde in de wens om projecten op te zetten om de landelijke ontwikkeling in biovergisting mogelijk te maken.