Tags

Duurzame inzetbaarheid in praktijk


Sociale partners (verenigd in de Raad van Overleg Metalektro) onderkennen de urgentie van duurzame inzetbaarheid in de sector al geruime tijd. In 2009-2010 is er bij zes pilotorganisaties een project met de titel ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ geweest. Bij deze pilotbedrijven zijn op basis van de Berenschotprocesaanpak, concrete handvatten en instrumenten ingezet, waardoor de inzetbaarheid van medewerkers is vergroot. Berenschot had in dit project een grote rol bij het begeleiden van de pilotorganisaties.

Vanwege het succes van het project hebben sociale partners in de Metalektro besloten deze pilots op te schalen naar 25 bedrijven in Nederland. Het is een gevarieerde groep van bedrijven die alle de urgentie van duurzame inzetbaarheid erkennen, maar op weg geholpen willen worden met concrete handvatten. Dat is wat Berenschot doet tijdens dit project.

De opdracht

Berenschot begeleidt bedrijven met het identificeren van knelpunten binnen de organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het implementeren van instrumenten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Omdat duurzame inzetbaarheid een breed thema is, is een zorgvuldige analyse het startpunt binnen dit project. Bedrijven zijn ambitieus en willen graag talrijke onderwerpen en maatregelen inzetten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De kracht van de analyse ligt in het identificeren van urgente knelpunten en kansen voor duurzame inzetbaarheid. Wat daarbij helpt, is de benchmark waarin de ken- & stuurgetallen van de bedrijven vergeleken worden met de gegevens van de B.V. NL en de sector.
Nadat de knelpunten binnen de organisatie bekend en geprioriteerd zijn, wordt er naar oplossingen toegewerkt. Oplossingen verschillen per organisatie en per aan te pakken knelpunt. De ene organisatie focust zich vooral op het verbeteren van de fysieke werkomstandigheden door het ergonomisch aanpassen van de werkplek of het rouleren van medewerkers over verschillende functies. Een andere organisatie richt zich op het creëren van bewustzijn over de eigen inzetbaarheid bij de medewerker door duurzame inzetbaarheid te verankeren in de performancecyclus. Een derde geeft medewerkers handvatten in het opleidingsaanbod om hun kennis te verdiepen of te verbreden.

Het resultaat

De belangrijkste deliverable in het project is de resultaten die geboekt worden met betrekking tot de inzetbaarheid van de medewerker. Het project levert zichtbare resultaten op in de strijd tegen het ziekteverzuim, het toerusten van de leidinggevenden hoe de medewerker te stimuleren in zijn/haar inzetbaarheid, etc. Echter, het proces om tot de definitieve oplossingsrichtingen te komen, blijkt voor bedrijven ook erg waardevol te zijn, zoals zichtbaar in deze quote.