Tags

Leefbaar loon


Berenschot heeft in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het begrip en de toepassing van leefbaar loon getoetst bij verschillende stakeholders op nationaal en internationaal niveau. Het doel van de opdracht was om bedrijven te stimuleren een leefbaar loon toe te passen in de handelsketen en meer consensus te creëren bij verschillende groepen stakeholders over definitie en implementatie.

Een praktisch onderzoeksrapport en verschillende bijeenkomsten met bedrijven en stakeholders heeft het begrip vergoot en er zijn concrete voorstellen gedaan hoe met leefbaar loon in de toekomst om te gaan en wie welke rol daarin vervult. Consensus is gecreëerd over de definitie van leefbaar loon elementen. Het succes van het project in Nederland heeft geleid tot opvolging op Europees niveau. Lees verder...