Tags

MJA3 routekaart zuivel 2030


Berenschot is gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een gedragen ambitieformulering van de zuivelindustrie. De zuivelindustrie verbruikt per jaar ca. 26 PJ in haar fabrieken om zuivelproducten te maken. Het idee was een energie neutrale en groene zuivelketen te maken door bij de boeren net zoveel duurzame energie op te wekken met zon, wind en bio vergisting als dat de fabrieken verbruiken. Kortom twee ketenschakels die elkaar kunnen helpen maar dat niet perse vanuit hun eigen belang willen doen. Boeren zijn immers individuele ondernemers en maken hun eigen afwegingen.

De opdracht

Berenschot heeft gekozen voor een aanpak die past bij de sector. Met verschillende zuivelfabrikanten vanuit de NZO (Nederlandse Zuivelorganisaties) en LTO (organisatie agrarische ondernemers) is een opzet gemaakt voor een brede dialoog met installatiepartijen uit de wereld van de zonne-energie, de windenergie en de biovergistingsinstallaties. Ook zijn energiepartijen en banken bij dit proces betrokken omdat zij een belangrijke rol spelen bij het realiseren van het ideale scenario.

De opdracht kende 3 fasen:

1. Het beschrijven van het meest ideale transitiescenario

Op basis van de 3 verschillende soorten duurzame energie is een plan gemaakt waarbij 2PJ door middel van zonne-energie, 8-10 PJ vanuit windenergie en 8-10 PJ vanuit 100 grote biovergistingsinstallaties en 4000 kleine biovergistingsinstallaties moet worden gerealiseerd. Dit vergt een totale investering van 4,5- 5,5 miljard Euro. Verschillende technologieën zijn in een tijdsbalk van 10 jaar uitgezet en daarmee in 1 plaatje samen te vatten.

2. Het benoemen en oplossen van knelpunten

Hoewel alle partijen overtuigd zijn van het hoofddoel is de weg daarnaar toe niet zo eenvoudig. Alle oplossingsrichtingen hebben technologische, markt- en organisatorische risico’s in zich. Zo zijn een aantal meer realistische scenario’s ontwikkeld waar mogelijke knelpunten een belangrijke rol speelden. Er was consensus van alle partijen over het feit dat een deel van de oplossingen lag in het gezamenlijk optrekken/oplossen van een aantal knelpunten, met name richting overheid om een aantal wet- en regelgeving issues aan te pakken.

3. Het organiseren van een grote matchmaking tussen alle partijen

Na het routekaarttraject is een speciale matchmaking georganiseerd tussen alle zuivelpartijen, een aantal innovatieve boeren met wederom genoemde installatiepartijen en projectontwikkelaars op het gebied van zon, wind en bio vergisting. Deze sessies hebben 60 vervolggesprekken opgeleverd om meer projecten te initiëren en een begin te maken met de invulling van de groene, energie neutrale zuivelketen. Lees verder...

Het resultaat

  • Een gedragen toekomstplan waar zuivelsector voor het eerst een masterplan had om hun doelstellingen te realiseren
  • Een opstart van een multi-project aanpak die als een programma gestuurd kan worden
  • Een duidelijke lijst van punten in de wet- en regelgeving die door middel van een green deal aangepakt konden gaan worden