Tags

Duurzaam door ISO 26000, een reële optie?


Toepassen van ISO 26000 helpt organisaties verduurzamen, onder andere door het identificeren van kansen die duurzaamheid biedt. Juist en volledig toepassen van de richtlijn is echter wel een vereiste. Dit betekent in ieder geval transparant zijn over inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid en het opstarten en continueren van een dialoog met stakeholders.

Het toepassen van ISO 26000 blijkt in de praktijk nuttig om te identificeren waar kansen liggen. Het toepassen van de richtlijn vormt een goede start, maar is zeker geen garantie voor succes. Het zijn de geïdentificeerde acties en de realisatiegraad daarvan die daadwerkelijk het verschil maken. Transparant zijn over inspanningen en prestaties met de publicatie van een zelfverklaring is een eerste stap, maar de belangrijke succesfactor voor ISO 26000 is de (continue) stakeholderdialoog. Weten wat klanten en andere stakeholders verlangen op het gebied van duurzaamheid levert een voordeel op. Continu samen met relevante partijen afstemmen wat in de tijd mogelijk is, leidt tot de noodzakelijke innovatie en winst door duurzaamheid.

Download (pdf, 1.3 MB) de Blue Paper.