Tags

PRIMA Ondernemen Award bij de NRK


In opdracht van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie NRK heeft Berenschot de uitreiking van de PRIMA Ondernemen Award 2012-2013 mogelijk gemaakt. Deze award is op 17 januari 2013 uitgereikt aan de top-3 meest duurzame bedrijven onder de negen genomineerden. De nadruk lag hierbij op het innovatief vermogen en de mate van borging van duurzaamheid in de organisatie.

Als in-kind opdracht heeft Berenschot de volgende activiteiten verricht:

Diepte-interviews bij de negen genomineerde bedrijven over hun duurzaamheidsprestatie

De interviews zijn afgenomen door koppels van twee Berenschotadviseurs. Vanuit de genomineerden waren meerdere personen aanwezig, zodat alle inhoudelijke kennis beschikbaar was. De interviews duurden elk twee uur, met voorafgaand een rondleiding door het bedrijf. Aan de hand van de ‘Duurzaamheidsdialoog’ van Berenschot zijn de interviews afgenomen, in de vorm van een A1-formaat poster met discussiepunten en invulruimte. Deze tool leent zich uitstekend voor het ter plekke samen met de genomineerde formuleren van het resultaat en de onderbouwing.

Rapportage voor de leden van de landelijke jury ter ondersteuning van hun oordeel

Deze rapportage bevat algemene informatie over de opzet van de interviews en de aandachtspunten die Berenschot de jury wilde meegeven. Vervolgens zijn er negen aparte bestanden met daarin de verslagen van de negen interviews. De structuur van de ‘Duurzaamheidsdialoog’ resulteerde in een generieke verslaglegging van alle interviews.

Organisatie en facilitatie van het uitreikingsevent

Het uitreikingsevent heeft op 17 januari plaatsgevonden bij Berenschot. Er was ruimte voor diverse sprekers, waarna de winnaars van de PRIMA Ondernemen Award bekend werden gemaakt.De inzichten die werden verzameld tijdens de interviews en de nabespreking van de rapportages hebben veel van de genomineerde bedrijven geïnspireerd. Het heeft ze inzicht gegeven in voor hen vanzelfsprekende zaken en in vele gevallen geresulteerd in meer gerichte en ambitieuze doelstellingen/aanpak voor duurzame ontwikkeling.