Tags

Structureren van MVO-inspanningen aan de hand van ISO26000


Blycolin is al lange tijd actief op het gebied van MVO. Een voorbeeld hiervan is onder andere deelname aan MJA3 om het energieverbruik van de wasserij te verminderen. Daarnaast heeft Blycolin geïnvesteerd in een duurzame linnenlijn met Fairtrade- en GOTS-certificering. Blycolin is tevens actief in een aantal (branche)netwerken en het netwerk van MVO Nederland, en levert materiële en financiële steun aan tal van doelen.

Blycolin wil haar inspanningen op het gebied van MVO continu verder professionaliseren. Aanleiding hiervoor zijn vragen van klanten en de ambitie om de concurrentievoorsprong op het gebied van MVO voortdurend uit te bouwen.

Berenschot hielp Blycolin bij het professionaliseren van haar MVO-inspanningen. Ten eerste door samen te kiezen voor een geschikt MVO-raamwerk. De keuze is gevallen op ISO26000, inclusief een zelfverklaring, vanwege de mogelijkheid tot maatwerk en het internationale karakter. Vervolgens ondersteunde Berenschot door in vijf gestructureerde stappen de richtlijn in te voeren en de zelfverklaring te schrijven.

Naast een zelfverklaring leverde dit Blycolin een aantal MVO-projecten op, die zij in de komende twee jaar kan realiseren. De zelfverklaring is te bekijken via: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/MVO-ISO-26000-duurzaamheid/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Blycolin.htm en http://www.blycolin.com/nl/iso-26000.html