Tags

Verbetering samenwerking Huis voor de Sport 2011-2012


In opdracht van Stichting Sport & Zaken adviseerde Berenschot over de samenwerking tussen verschillende bonden en sportorganisaties in het Huis van de Sport in Bunnik.

De bonden en sportorganisaties willen gezamenlijk de stap zetten om de kwaliteit van de huidige samenwerking en dienstverlening, die de afgelopen jaren is uitgegroeid van een bescheiden gezamenlijke huisvesting in Bunnik tot een veel grotere bundeling van sportorganisaties in het Huis van de Sport, verder vorm te geven en te verbeteren. Berenschot formuleerde voorstellen voor planstructuur, beleid en besluitvormingsprocessen, overlegstructuur, rapportagestructuur en wijze van toezicht. Deze voorstellen zijn daarna vastgelegd in een Handboek Huis voor de Sport en verder geïmplementeerd.

Voor meer informatie, lees het artikel 'Met Sport tot Zaken: duurzaamheid in de sport' onder ‘Downloads’.


Stichting Sport & Zaken

...matchmaker tussen sport en bedrijfsleven

Stichting Sport & Zaken, een initiatief van NOC*NSF, brengt samenwerkingen tot stand tussen maatschappelijke sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. Op het terrein van advies koppelt Sport & Zaken sportorganisaties aan adviseurs die drie keer per jaar maximaal 20 dagdelen kennis en expertise beschikbaar stellen. Berenschot is een van de adviesbureaus die deelnemen aan Sport & Zaken.