Tags

Voldoet PEFC-gecertificeerde hout aan de uitgangspunten?


Om aan haar doelstelling met betrekking tot duurzaam inkopen te voldoen, heeft de gemeente Utrecht een tiental uitgangspunten geformuleerd voor de inkoop van hout en houtproducten. De uitgangspunten zijn overgenomen vanuit het FSC-keurmerk. FSC is een keurmerk voor duurzaam hout. Het keurmerk heeft betrekking op het beheer van bos/plantage en op de handelsketen.

Een van de aanbieders van hout aan de gemeente Utrecht bood hout aan met een PEFC-keurmerk. PEFC is eveneens een keurmerk voor duurzaam hout en heeft ook betrekking op het beheer van bos/plantage en op de handelsketen. De gemeente Utrecht wilde echter graag weten of PEFC-gecertificeerd hout voldoet aan de door haar geformuleerde uitgangspunten.

Als onafhankelijke expert beantwoordde Berenschot deze vraag voor de gemeente Utrecht door middel van een bondige bureaustudie. De conclusie luidde dat ook PEFC-gecertificeerd hout kan voldoen aan de uitgangspunten. Deze conclusie maakt het voor de gemeente mogelijk dat zij nu, onder voorwaarden, zowel FSC- als PEFC-gecertificeerd hout kan inkopen.