Tags

Visie & missie


Berenschot staat midden in de samenleving. Vanuit onze expertise willen wij een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken en streven naar groei.

Berenschot is met vele initiatieven en op vele plaatsen maatschappelijk betrokken. Op dit gedeelte van de website geven we een overzicht van onze initiatieven. Per onderdeel geven we een overzicht concrete activiteiten per jaar.

Visie en missie

Berenschot is zich bewust van zijn rol in de samenleving en wil als toonaangevend adviesbureau maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit houdt in dat Berenschot naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van zijn diensten, dienstverlening en bedrijfsvoering op het milieu (planet) en daarbij oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat erom een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving. Als organisatie die midden in de samenleving staat, wil Berenschot vanuit zijn expertise en dienstverlenende rol een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Vanaf 1938 werken Berenschotadviseurs aan het verbeteren van organisaties en samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is sinds de start van Berenschot onderdeel van ons bedrijfsmodel. In onze missie en strategie valt te lezen dat wij zijn gericht op het verbeteren van organisaties van onze opdrachtgevers. Berenschotters zijn gericht op het realiseren van deze opdrachten en hebben daarbij een goed oog voor de maatschappelijke context. Maatschappelijk verantwoord is daarmee onderdeel van de inhoudelijke wijze waarop wij opdrachten aanpakken. Daarnaast is MVO onderdeel van de wijze waarop we de bedrijfsvoering van Berenschot hebben ingericht. We zijn zuinig met energie en grondstoffen. We proberen het aantal vervoerskilometers terug te dringen en per stuk zo min mogelijk vervuilend te laten zijn. In ons strategische personeelsbeleid streven we naar diversiteit in
de totale formatie. Berenschotters voelen zich verbonden met het bedrijf omdat deze manier van werken aansluit bij hun persoonlijke filosofie: zorgvuldig, inhoudelijk, zakelijk en met respect naar anderen. Natuurlijk lukt niet alles wat we ons voornemen, maar iedere dag zetten we weer stappen in de goede richting.


Direct naar

Theo Camps

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is aan verandering onderhevig. In de beginjaren lag de nadruk op verkenning, vrijwilligheid en verslaglegging. De laatste tijd zien we in de markt een groeiende belangstelling voor het integreren van MVO in de bedrijfsstrategie als onderdeel van new business development en risicomanagement in de aanvoerketen.

Dit laatste is in lijn met het ‘due diligence' principe zoals weergegeven in professor Ruggie's Protect, Respect and RemedyFramework van de Verenigde Naties. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om MVO-risico's in kaart te brengen en dienen hun invloed te gebruiken om de situatie te verbeteren. Risicomanagement is bedrijfstaal, dat spreekt ons aan. Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel een bedrijfseconomische kans als een maatschappelijke verantwoordelijkheid in zich vertegenwoordigt. Beide kanten nemen wij mee in onze adviespraktijk.