Berenschot Versneller en opleidingsprogramma


Berenschot besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en ontwikkeling van de professional. Want de lat ligt hoog. Onze opdrachtgevers hebben recht op goede adviseurs en professioneel advies volgens de laatste inzichten. Daarom hebben we de Berenschot Versneller en het opleidingsprogramma.

Het opleidingsprogramma is voor persoonlijke reflectie, experimenteren en het ontwikkelen van vaardigheden. Met het opleidingsprogramma geeft Berenschot invulling aan de ambitie om een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor de eigen adviseurs neer te zetten.


Berenschot Versneller index 800 x 447Naamloos

De Berenschot Versneller richt zich zowel op het stimuleren van onderzoek naar maatschappelijk relevante, economische of vakinhoudelijke onderwerpen en het publiceren daarover, als op het aanjagen en faciliteren van de ontwikkeling en vernieuwing van het adviesvak in het algemeen en onze bijdrage daaraan in het bijzonder. Dat biedt ruimte aan het verder verdiepen en vernieuwen van onze kennis van het vakgebied en het ontwikkelen van de inzichten, methoden en technieken die wij daarbij hanteren – al dan niet in samenwerking met wetenschappers, opdrachtgevers of andere externe relaties.

De Versneller honoreert initiatieven van medewerkers – al dan niet in samenwerking met vertegenwoordigers van relevante, externe partijen – met innovatieve, ondernemende ideeën, die vragen om een multidisciplinaire aanpak en raken aan één of meerdere van onze kerncompetenties en/of marktsectoren.


"De Berenschot Versneller en het opleidingsprogramma 
tonen aan waar het bij Berenschot om draait. Innovatie van ons vakgebied, onderzoek naar nieuwe producten en diensten, versterken van het externe relatienetwerk én de ontwikkeling van medewerkers."

Hans van der Molen, directievoorzitter Berenschot Groep B.V.