Berenschot tevreden over 2011

Gepubliceerd op 7 juni 2012

Adviesbureau Berenschot heeft over het boekjaar 2011 een operationeel resultaat (Ebitda) van 1.800.000 euro geboekt. Ten opzichte van 2010 (1.500.000 euro) was er sprake van een verbetering. De omzet kwam in 2011 uit op 51.300.000 euro (55.800.000 euro in 2010). Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in 2011 eindigden alle bedrijfsonderdelen in de plus. Ook in 2012 verwacht Berenschot, bij aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, een consolidatie van de omzet.

Berenschot heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de versterking en verdieping van een toekomstbestendig portfolio. Volgens directievoorzitter Theo Camps hecht Berenschot zeer aan de breedte van het portfolio:

Door de complexiteit van vraagstukken en de vereiste snelheid van aanpak, hebben opdrachtgevers behoefte aan uiteenlopende disciplines op het gebied van advisering. Wij bieden die in samenhang en hebben daarmee in 2011 Berenschot-breed positief gepresteerd.

Hoewel het zwaartepunt van de activiteiten van oudsher in eigen land ligt, was er in 2011 wederom sprake van een groei in internationale projecten. In 2012 ligt de focus in het buitenland vooral op opdrachten in de sfeer van finance, energie en de maakindustrie.

In Nederland zijn globaal genomen bedrijfsleven en overheid in 2011 elk goed voor 50% van de omzet.Het positieve resultaat over 2011 is voor een belangrijk deel het gevolg van een heroriëntatie die afgelopen jaren is doorgevoerd. Camps is tevreden met het resultaat van die inspanning:

Het jaar 2011 laat zien dat we in slechte tijden zelf bepalend zijn en niet de  markt. Het belangrijkste geluid uit de markt is de roep om aantoonbare meerwaarde van advisering. Onze benchmarksystemen en onze aanpak van veranderingsprocessen dragen bij aan deze vragen naar harde resultaten.

In 2011 had Berenschot circa 450 werknemers in dienst. Ten opzichte van 2009 is het personeelsbestand verminderd met 10%. Berenschot heeft afgelopen jaren niet bezuinigd op opleidingskosten en het werven van jong talent. Het ontwikkelen van competenties is in de optiek van Theo Camps van levensbelang voor een adviesbureau:

Ondanks de druk op onze uitgaven gaan we daar mee door. Om onze kennisbasis te kunnen verdiepen, hebben we elk jaar goede nieuwe mensen nodig. Zij zijn ons werkkapitaal.

In oktober start Berenschot daarom weer met een nieuwe poule voor trainees.