Jaarbericht 2008


In de loop van 2008 is de herijking van onze strategische visie afgerond. Deze strategische visie gaat uit van een zelfstandig bedrijf dat vanuit zijn positie in de thuismarkt ook de internationale markt goed kan bedienen.

De realisatie van deze strategische visie zal de komende jaren onze jaarplannen bepalen. De economische recessie waar we sinds het laatste kwartaal van 2008 in zijn beland, betekent dat we prioriteiten moeten stellen, maar dit leidt niet tot een fundamentele heroverweging van de ingezette koers. Onze aandacht blijft gericht op de positie van Berenschot als aantrekkelijke werkgever en onze inspanningen blijven gericht op het ontwikkelen van mensen. De verruiming van de arbeidsmarkt zien we als tijdelijk. De waardering die we in de loop van het jaar hebben ontvangen door middel van verschillende prijzen en hoge rankings in ‘de lijstjes', doet ons als bedrijf en als professionals goed. Deze prijzen en rankings vormen een weerspiegeling van de inspanningen die we intern en extern verrichten. Focus voor ons bedrijf zijn en blijven onze opdrachtgevers. Onze resultaten worden uiteindelijk bepaald door de markt en door de opdrachten. Het vertrouwen dat opdrachtgevers in ons stellen, is daarbij een sleutelfactor.