Jaarbericht 2009-2010


Het jaarbericht 2009-2010 van Berenschot geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Diverse opmerkelijke zaken passeren in vogelvlucht de revue. Daarnaast wordt stilgestaan bij de ‘facts & figures'. Ook heeft Berenschot afgelopen maanden weer diverse publicaties uitgebracht. In het jaarbericht zijn ze voor u op een rij gezet. Tot slot worden diverse opdrachten belicht.