Goede resultaten Berenschot in 2014


Berenschot heeft zich in 2014 goed ontwikkeld. De omzet in 2014 was met 43,5 mln euro nagenoeg gelijk aan de omzet in 2013 (44,0 mln) euro. De winst van 0,6 mln euro in 2014 is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 2013.

In 2014 waren gemiddeld 300 medewerkers in dienst tegenover 347 in 2013.

In 2013 kwam Berenschot uit op een verlies van 2,9 mln euro. Dit bedrag was opgebouwd uit 1 mln euro verlies, 1 mln euro reorganisatiekosten en 1 mln euro investering in nieuwe diensten en producten. Het beoogde hersteljaar 2014 eindigde voor Berenschot met een geconsolideerde winst van 0,6 mln euro; een bedrag dat aan het eigen vermogen wordt toegevoegd. Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum 6,0 mln euro.

Berenschot zet strategisch in op complexe bestuurlijke en organisatorische opdrachten voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. De beschikbaarheid van adviseurs op verschillende adviesterreinen zoals strategie, human resources, bedrijfseconomie, veranderingskunde en projectmanagement maakt dit mogelijk.

Het herstel van de onderneming verliep in 2014 volgens plan. Over de hele linie is sprake van een aantrekkende marktvraag. Dit gaat niet met grote sprongen; wel is duidelijk sprake van een opgaande lijn. Vooral in de marktsectoren zorg, veiligheid, openbaar bestuur, maakindustrie en innovatie is voor Berenschot sprake van rendabele groei. Ook de verdere uitbouw van internationale activiteiten kreeg met vestigingen in Ghana en Zuid-Afrika gestalte. De omzet van Berenschot in het buitenland bedraagt ongeveer 25% van de totale omzet.


“We zijn trots op ons trainee-beleid. Zoals in alle voorgaande jaren hebben we ook in 2014 weer een tiental trainees aangenomen. De mix van ervaren adviseurs en pas-afgestudeerden levert zowel voor ons eigen bedrijf als voor onze opdrachtgevers meerwaarde.”

Theo Camps
Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V.