Terugblik 2011, Vooruitblik 2012


Bestuursvoorzitter Theo Camps geeft kort zijn visie op ontwikkelingen in de markt, de weerslag hiervan op Berenschot en de opgave voor 2012.

Terugkijkend kun je constateren dat 2011 voor het derde jaar op rij in het teken stond van crisis en bezuinigingen. Gezien de moeilijke markt, heeft Berenschot een geweldige prestatie geleverd door zwarte cijfers te schrijven. Dit is te danken aan de onverminderde inzet van alle medewerkers binnen het bedrijf.

Uiteraard zijn de bezuinigingen bij de overheid niet ongemerkt onze deur voorbijgegaan. In reactie op de veranderingenende vraag in de publieke sector heeft Berenschot zijn dienstverlening aangepast. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar onze ‘harde' onderzoeken, zoals benchmarks. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de private sector. Het bedrijfsleven is inmiddels uitbezuinigd en moet het hebben van de ontwikkeling van nieuwe business. Berenschot speelde hierop in met ondersteuning op het gebied van strategie en innovatie.

Ook in 2012 bestaat er nog veel onzekerheid en instabiliteit in de samenleving. Dit leidt tot uitstel van keuzes en trage besluitvorming in de markt. In feite is het marktbeeld nog ongunstiger dan in 2010. In alle segmenten van de markt is sprake van een terughoudendheid in het verlenen van opdrachten. Voeg daarbij de scherpe prijsconcurrentie en je constateert: dit is een extreme buyer's market. Berenschot heeft deze ontwikkeling deels weten te compenseren door groei van onze internationale activiteiten.

Ondanks de moeilijke markt is het onze ambitie om door middel van interne creativiteit, discipline en strikte kostenbeheersing de prestatie van 2011 te evenaren. We gaan die uitdaging aan met een toekomstbestendig portfolio en kwalitatief hoogwaardige producten, waarmee we onze klanten ondersteunen bij het oplossen van complexe vraagstukken. De continuïteit van het bedrijf hangt af van innovatie in dienstverlening en de vakinhoudelijke kwaliteit van mensen. Dat is het fundament onder ons bijna 75-jarig bestaan en daarin blijven we investeren.