Column dec. 2014


Beste oud-collega’s,

Laat ik u allereerst bijpraten over de ontwikkelingen van ons mooie bedrijf, want daar zult u vast nieuwsgierig naar zijn. Na alle malaise-verhalen van de laatste tijd over accountants en consultants heeft u ongetwijfeld wel eens gedacht: “hoe vergaat het Berenschot in deze moeilijke tijden?”
Welnu, in 2013 hebben we noodgedwongen van een aantal collega’s afscheid genomen. Pijnlijk en tegelijkertijd noodzakelijk. Ook hebben we in 2013 verder gewerkt aan het realiseren van onze strategie. Meer focus in ons portfolio, meer coördinatie op onze marktbenadering en vooral meer samenwerking om tot betere resultaten te komen. 2014 is dankzij alle inspanningen voor Berenschot B.V. een goed jaar; veel elan, een duidelijke transitie en een goede sfeer. Het zal u niet verbazen dat we groeien in de zorg, het veiligheidsdomein en het lokale bestuur. Dit zijn gebieden waarin grote transities plaatsvinden en waarin wij meerwaarde kunnen leveren.

Ook in de maakindustrie voltrekken zich grote veranderingen onder invloed van nieuwe productietechnieken zoals 3D-printing. In de afgelopen jaren hebben we een stevige kennisbasis in dit gebied opgebouwd.

We staan ook aan de vooravond van ‘the internet of everything’. Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen voor de consultancy. Data-analyse, traditionele consultancy, predictive analysis, wiskundige technieken en psychologische analyses worden in nieuwe combinaties door de markt gevraagd. Transitietijden voor de consultancy!

Onze internationale activiteiten hebben zich in 2014 verder goed ontwikkeld. Samen met Witteveen+Bos werken we in Ghana, waar we ook een branche (vaste inrichting) hebben geopend. Tezamen met Mazars is begin oktober in Johannesburg en Kaapstad een Zuid-Afrikaanse joint-venture Mazars Berenschot South Africa van start gegaan.
Daarnaast zijn we op de Nederlandse Antillen al decennialang actief. In 2014 is goede voortgang geboekt met ons grootste project op Curaçao, de nieuwbouw van het lokale ziekenhuis en de omvorming van het gezondheidszorgsysteem op het eiland.

Berenschot Belgium heeft het in 2014 nog onverminderd moeilijk. Het lijkt alsof de Belgische economie nog trager herstelt dan de Nederlandse. In het tweede deel van 2014 lijkt het in België nu ook wat beter te gaan, maar langdurige stakingen in Brussel doen daar geen goed aan.
In 2014 zijn we van start gegaan met een nieuwe BV, Energy & Sustainability. Deze staat onder leiding van Ludwig Hoeksema en Bert den Ouden. Bert was tot eind 2013 de CEO van de Internationale Gasbeurs en brengt veel inhoudelijke kennis over de energiemarkt mee. We hopen met deze nieuwe BV een plaats in dit marktsegment te kunnen uitbouwen.

We zijn er trots op dat we ook in oktober 2014 weer met een nieuwe traineepool van start konden gaan. Jong, slim, ambitieus en uitstekend opgeleid, dat zijn de kenmerken van deze groep. We verwachten er veel van.

In 2014 zijn we vanaf het begin van het jaar van start gegaan met het werven van adviseurs op medior en senior niveau. Het gaat daarbij om versterking van de gebieden waarin we onze activiteiten willen uitbouwen zoals zorg, veiligheid en innovatie.

Ook aan ‘de binnenkant’ van Berenschot wordt verbouwd. In 2014 is het certificatensysteem definitief uit de lucht gehaald, omdat de handel in certificaten vrijwel tot stilstand was gekomen. Het eigendom van de onderneming komt weer onverkort in ‘de dode hand’ van de Stichting Berenschot Beheer; de Stichtingsconstructie die door Beer Berenschot als eerste bewaker van het erfgoed van zijn vader is vormgegeven. Beer is eind oktober 2014, zoals u waarschijnlijk hebt vernomen, overleden. Ik vind het een voorrecht dat ik tijdens de afscheidsbijeenkomst door de familie in de gelegenheid ben gesteld om zijn belang voor de onderneming Berenschot te belichten.

Het ligt in de bedoeling om u vanaf volgend jaar vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief te sturen als opvolger van de B2B Alumni. De eerste nieuwsbrief is in voorbereiding.

In navolging van de zeer geslaagde alumnibijeenkomst van 1 november vorig jaar, willen we één maal per twee jaar een alumnibijeenkomst organiseren. De organisatie van deze bijeenkomt vindt plaats in nauwe samenwerking met het bestuur van Stichting Voetsporen van Berenschot. De eerstvolgende bijeenkomst staat voor juni 2015 op het programma. U ontvangt hierover begin volgend jaar meer informatie.

Voor nu wens ik u allen namens alle Berenschotcollega’s hele mooie feestdagen en een voorspoedig 2015!

Theo Camps,
Voorzitter