Ans Swarte, oud-Berenschotcollega en oud-bestuurder Stichting Voetsporen overleden


Op 20 hanuari ontvingen wij het bericht van overlijden van Ans Swarte op 17 januari jl.

Bijgaand een In Memoriam en de rouwkaart.