Tags

Artikel Zorgvisie: Organisatieontwerpen vertaald naar de ziekenhuizen


Berenschot adviseurs Daan Botje, Suzanne Korthorst en Jeroen van Bree hebben een artikel geschreven over organisatieontwerpen voor ziekenhuizen. Dit artikel staat in het juli nummer van Zorgvisie.

Hoe kan de organisatie zo worden ingericht dat de gezamenlijke belangen van ziekenhuisbestuur en medisch-specialistisch bedrijf zijn geborgd? Vier organisatiemodellen uit andere sectoren die als voorbeeld kunnen dienen.

U kunt het gehele artikel (bron: Zorgvisie, nummer juli 2015) rechts bij 'downloads' vinden