Berenschot presenteert Nederlandse oplossingen voor duurzame mobiliteit in Duitsland


Wolter te Riele, managing consultant Berenschot, heeft in Berlijn tijdens de energie en klimaatconferentie van de Berlijnse Senaat, voor 250 Senaatsleden, beleidsmedewerkers en stakeholders gesproken over het Nederlandse fiets- en openbaar vervoer en hoe dit bijdraagt aan minder autogebruik.

Berlijn wil klimaatverandering tegengaan door meer Duitsers uit de auto te krijgen en meer aan ketenmobiliteit te doen. Een voorbeeld hiervan is om fiets en OV te combineren in plaats van de auto te pakken.

Eerder deed Wolter, samen met Berenschot consultant Mahalia von Wallenberg-Pachaly, een presentatie en workshop voor het Bundesministerium für Verkehr over het Nederlandse mobiliteitsbeleid en onze fietscultuur. Beide Berlijnse bezoeken waren in samenwerking met adviesbureau IFOK, partner van Berenschot in het Europese E-I netwerk. Op twitter zijn een paar voor Duitsland opmerkelijke zaken uit de presentatie van Wolter te vinden.

De presentatie (in het Duits) is hier te vinden.