Berenschot feliciteert Oerlemans en Haval met de PRIMA Ondernemen Award 2015


In opdracht van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) assisteert Berenschot de jury van de PRIMA Ondernemen Award 2015 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De winnaars zijn vanaf heden bekend.

Bedrijven Oerlemans en Haval hebben op 3 november jl. uit handen van de juryvoorzitter, Piet van Staalduinen, de Prima Ondernemen Award ontvangen. De award is een beloning voor hun uitzondelijke prestaties op het gebied van MVO / duurzaamheid. De twee bedrijven stellen wij kort aan u voor:

Haval Disposables
Een 2e generatie familiebedrijf dat met een typische Brabantse mentaliteit een sociaal werkgever is. Dat komt goed tot uiting in de nauwe samenwerking met de sociale werkplaats en de 7 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt die bij Haval werken. Het bedrijf heeft de ambitie voorop te lopen op MVO en onderscheidend te zijn van internationale concurrenten. 'Made by Haval' is zo dankzij een lange termijn visie en dito inspanning geworden tot een kwaliteitsaanduiding voor hun West Europese klanten. Het bedrijf is actief in meerdere MVO programma’s, zoals ISO 26000 en MJA. Sociale netwerken zijn belangrijk, zo zijn meerdere managementleden actief op brancheniveau ten behoeve van de belangenbehartiging.

Oerlemans Packaging
Oerlemans is in de laatste jaren uitgegroeid tot een groep van 5 productiebedrijven die zelfstandig opereren en samen een volledige portefeuille aan producten presenteren. Dat brede pakket is het resultaat van een duidelijke visie en professionele uitvoering en biedt de voordelen van de schaalgrootte. In die visie is MVO en de klantdialoog een leidend principe dat ook zichtbaar is in de dagelijkse praktijk. Oerlemans is zich bewust van zijn positie en betrekt al lange tijd en in de volle breedte stakeholders bij het uitvoeren van het MVO-beleid. Die contacten leiden tot een continue stroom aan vernieuwing en innovatie. Zij doen veel aan opleidingen voor hun medewerkers en hebben bijvoorbeeld een interne MVO-opleider. Het bedrijf is met meerdere MT-leden actief op brancheniveau.

Collectieve ISO 26000 project
34 bedrijven maakten dit jaar kans op deze award. Dit zijn de bedrijven die hebben deelgenomen aan het collectieve ISO 26000 project, georganiseerd door NRK, NEN en Berenschot.

In het voortraject hebben de adviseurs van Berenschot, in samenwerking met DPI Value Centre, na uitgebreid onderzoek bij alle genomineerde NRK bedrijven de stand van zaken op het gebied van MVO gerapporteerd aan de jury. De MVO zelfverklaring die de bedrijven in het collectieve traject hebben opgesteld is tevens door de jury in overweging genomen.

Op dit moment is een 2e groep NRK bedrijven bezig om via het collectieve traject een MVO zelfverklaring conform ISO 26000 op te stellen. Ook dit traject wordt georganiseerd door NRK, NEN en Berenschot.

Jury NRK Prima Ondernemen Award
De jury voor de PRIMA Award bestaat uit Piet van Staalduinen (jury-voorzitter), Jacqueline Cramer (Universiteit van Utrecht), Niels Dijkman (ABN AMRO), Marga Hoek (De Groene Zaak), Willem Lageweg (MVO Nederland), Jaap Petraeus (Royal FrieslandCampina) en Margie Topp (Hogeschool Windesheim). Meer informatie kunt u vinden op de website van NRK.

800_img_8245-2