Berenschot brengt 3D printlandschap van Utrecht in kaart


Meer dan 150 bedrijven, organisaties en instellingen in de regio Utrecht zijn op dit moment actief met 3D printen. De regio Utrecht heeft alles in huis om businesskansen te creëren en voorop te lopen. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek naar het ecosysteem van 3D printen, uitgevoerd door Berenschot (Johan Stuiver, Genevieve Wolbert , Onno Ponfoort), in opdracht van de Economic Board Utrecht (EBU), de gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort.

Om de kansen te pakken moeten maaklabs, onderwijs en bedrijfsleven moeten de krachten bundelen, hun kennis delen. Zij moeten en kunnen samen het ecosysteem van 3D printen in de regio gaan vormgeven. In het rapport worden drie concrete ontwikkelprogramma's benoemd. Niet alleen de voorwaarden waar men aan moet voldoen maar ook de eerste stappen die moeten worden doorlopen worden aangegeven. Tijdens de eindconferentie zijn deze stappen samen met de spelers in het veld gedefinieerd en heeft men zich ook aan zijn eigen rol in dit proces gecommitteerd.