Filmpje strategierealisatie in gemeenten


Floris Bannink en Christiaan Gort geven in een filmpje de visie van Berenschot weer op het gebied van strategierealisatie in gemeenten. Zie voor het fimpje de Berenschot website

De transitie in het sociaal domein is afgerond, maar de transformatie naar de nieuwe werkwijze en innovatie nog maar net begonnen. Daarnaast bereiden gemeenten zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Dit vraagt om realisatiekracht. Wil een gemeente die vergroten, dan dient zij strategie & doelen, besturing & organisatie en leiderschap & gedrag continu te verbinden en concreet te maken. Berenschot lanceert een strategie realisatiemodel waarin gemeenten ondersteund worden om deze veranderingen effectief door te voeren. Daarbij worden wij ondersteund door zowel de beleidsinhoudelijke kennis als de organisatie- en veranderkundige ervaring.