Leiderschap in Den Haag


De participatiesamenleving gaat op eigen kracht verder. De overheid zal zelf moeten leren participeren. Berenschot lanceert op basis van ervaringen bij opdrachtgevers een visie op de toekomst van het openbaar bestuur.

Den Haag krijgt een hele andere rol. Europa wordt belangrijker, net als de gemeenten die forse nieuwe taken oppakken. De rol verandert van sterke centraal gestuurd naar ondersteunend en dat vraagt om een nieuw vorm van leiderschap, op alle niveaus bij de departementen.

Wietske le Feber en Ber Damen geven de visie van Berenschot weer op het gebied van leiderschap in Den Haag. Ook bieden zij een mogelijke aanpak: In een eigen, specifiek leiderschapsatelier creëren en formuleren de leidinggevenden hun persoonlijke leiderschapsbijdrage, leren zij zichzelf in te zetten als een hefboom voor het benodigde leiderschap in het ministerie en leveren zij persoonlijke, toegevoegde waarde aan het realiseren van de strategie.


Leiderschap in Den Haag

Wietske le Feber en Ber Damen over de visie van Berenschot op het gebied van leiderschap in Den Haag.