Nieuw bestuur Stichting Berenschot Beheer


In 2014 is het besluit genomen om de (financiële) structuur en de governance van Berenschot na de beëindiging van het certificatenstelsel te herzien. Inmiddels is dit traject afgerond en is op 25 augustus 2015 het nieuwe bestuur van Stichting Berenschot Beheer aangetreden.

Het bestuur bestaat uit :

  • Dr. P.(Piet) W. Moerland, voorzitter
  • Mevrouw drs. P.(Pauline) J.E. Bieringa MBA
  • Mr. P. (Peter) Elverding
  • Dr. R.(Ruud) L. Vreeman

Er wordt op dit moment nog gezocht naar een kandidaat bestuurslid voor de vijfde bestuurszetel waarvoor de Ondernemingsraad het voordrachtrecht heeft.

Tegelijkertijd zijn de bestuurders George Verberg (voorzitter) en Gerben van den Berg (interne trustee) afgetreden. Theo Camps was al in juni 2015 afgetreden als bestuurslid van deze stichting wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. George Verberg blijft nog de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen invullen.

Met de statutenwijziging van deze stichting en de benoeming van dit nieuwe bestuur vervult de stichting weer de rol van eigenaar van de aandelen Berenschot ‘in de dode’ hand, zoals deze indertijd beoogd is door de oprichter B.W. Berenschot. Na zijn overlijden was zijn zoon Beer Berenschot de eerste voorzitter van deze stichting.