Opdracht: nadere verkenning open warmtemarkt


Er ligt een grote ambitie voor verduurzaming van de gebouwde omgeving om deze in 2050 CO2 neutraal te maken. Dit heeft onder andere gevolgen voor de energie-infrastructuur; de netten voor elektriciteit, gas en warmte. Dit raakt de netwerkbedrijven in grote mate en brengt maatschappelijke uitdagingen met zich mee om de noodzakelijke investeringen in netten te optimaliseren.

Berenschot heeft samen met netwerkbedrijf Alliander de toekomstige ontwikkeling van (open) warmtenetten in het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving nader verkend langs economische, technische en organisatorische lijnen. De conclusie is dat open warmtenetten met een warmtemarkt, op basis van een vorm van third party access, noodzakelijke en realistische bouwstenen zijn van een CO2- vrije gebouwde omgeving. Daarnaast zijn er belangrijke beleidsrandvoorwaarden met betrekking tot de fiscale, juridische en (prijs)regulerende kaders. Publicatie wordt later dit jaar verwacht.


opdracht