Opdracht: Partners voor Water – Programma evaluatie


Berenschot heeft de opdracht verworven voor de evaluatie van het programma Partners voor Water.

Dit is een gezamenlijk programma van drie ministeries (IenM, EZ en BuZa), met als doel het versterken van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven in de internationale watersector. Tevens probeert het programma een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek. Het onderzoek van Berenschot richt zich op de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het programma, zowel op project- als op programmaniveau. Bovendien wordt door de opdrachtgever een procesevaluatie gevraagd en is de behoefte geuit advies te ontvangen over het verbeteren van de governance van het programma.


Water_LR