Opschaling E-healthgebruikers in de zorg


Berenschotadviseurs Suzanne Korthorst en Korrie Louwes hebben een aanpak ontwikkeld waardoor er meer gebruikers meerdere E-healthoplossingen gaan gebruiken. Op 11 december werd deze toegelicht op het Netwerkontbijt Zorginnovatie in Rotterdam.

De snelle veranderingen om de zorg betekenen onder meer een grotere druk op inwoners en patiënten meer zelf te doen. Dit gaat hand in hand met de wens om zelf meer regie te kunnen voeren over de eigen gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft. Op de markt en binnen zorgorganisaties zijn reeds vele producten en diensten beschikbaar en wordt nog zeer veel ontwikkeld, maar veelal nog op projectbasis.

De kunst is grotere groepen gebruikers te organiseren zodat er ook gerichtere vraag ontstaat voor producten en diensten met een groot bereik en effectiviteit. Hiervoor heeft Berenschot in de personen van Suzannen Korthorst en Korrie Louwes een aanpak ontwikkeld die het mogelijk moet maken in Rotterdam snel op te schalen naar minimaal 10.000 gebruikers die minimaal twee E-healthoplossingen gebruiken. Partners hierin zijn in ieder geval Zorgportaal Rijnmond, Laurens, Middin en STAR medisch diagnostisch centrum. Elke partij heeft reeds een toepassing met minimaal 1000 gebruikers. De drempel voor E-healthgebruikers naar het gebruik van een tweede toepassing is in de praktijk veel lager dan het gebruik van de eerste. Door deze netwerken te koppelen is het mogelijk sneller op te schalen. Berenschot levert kennis en uren als inspanning en krijgt een prestatiefee per 1000 extra gebruikers.