‘Uit de oude doos’: cultuurspel


Berenschot historie: Wat is dit voor een spel?

Stichting Voetsporen van Berenschot houdt zich bezig met het bewaken en beheren van het cultureel erfgoed van Berenschot. Soms vindt een medewerker bij het opruimen van een kast een interessant document/voorwerp dat een beeld geeft wat Berenschot in het verleden heeft gedaan. Zo ook dit spel, 'Samenspel'. Oud-collega Harm Swierenga, voormalig adviesgroepen manager van de adviesgroep SOC wist zich het onderstaande nog te herinneren.

Het spel is indertijd ontwikkeld door de adviesgroep SOC (Scholing, Onderwijs en Cultuur) voor de Dienst Stedebouwkundige Ontwikkeling (DSO) van Den Haag. Berenschot heeft een organisatiecultuur veranderingsproces mogen begeleiden. Alle ca 800 medewerkers hebben deelgenomen aan een door ons ontwikkeld ééndaags programma, waarbij het door ons gemaakte cultuur spel, 'Samenspel', centraal stond. In het team zaten onder meer Liebje Paalman, Patricia Driessen. Ook Ing You Tan en Fritjof Brave deden mee. Het was in die tijd een grote opdracht. We hebben op basis van de vijf waarden van de nieuwe gewenste cultuur vragen opgesteld passend bij die waarden. Deelnemers moesten ze beantwoorden. Op deze manier waren ze actief bezig met elkaar en op een speelse, maar zeker nuttige manier aan de slag met de vraag: welk gedrag past bij de nieuwe cultuur.

Samenspel


Zie ook