Overlijden Leo Markensteijn


Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden vanLeo Markensteijn (LM).

8 februari 1947 – 5 januari 2016

Leo trad in dienst bij Berenschot op 1 september 1982 als senior adviseur Non-Profit. In 1988 werd hij benoemd tot hoofd van de groep Bestuurskunde, tevens directeur van de werkmaatschappij Public Management en lid van de directie van Berenschot.

In zijn periode als hoofd van de adviesgroep Bestuurskunde/directeur van de werkmaatschappij Public Management, met Ludy Geut, Frits Klützow en Michel Dutrée als adviesgroephoofden, maakte deze werkmaatschappij een grote groei door.

Van 2000 – 2003 was Leo statutair bestuurder van Berenschot Groep B.V. In 2003 trad hij terug en verliet hij Berenschot.

Ook was Leo in de periode 1988 tot 2002 bestuurder en later voorzitter van het bestuur van Stichting Berenschot Pensioenfonds, en van eind 2013 tot 2015 voorzitter van het bestuur van Stichting Voetsporen van Berenschot.

Leo voelde zich in de eerste plaats organisatieadviseur. Hij was een vooraanstaand adviseur in de publieke sector en had een groot netwerk. Hij heeft vele grote, ingewikkelde opdrachten gedaan voor bijna alle ministeries en een groot aantal gemeenten. In zijn begintijd deed hij veel opdrachten op het gebied van arbeidsduurverkorting, een terrein waarop Berenschot in die tijd een grote voorsprong in kennis had en veel mee in de publiciteit kwam, tot regelmatig in het NOS journaal toe. Een politiek gevoelige opdracht was onder andere het onderzoek naar de kostenontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland. In de jaren negentig was hij betrokken bij een andere complexe, politiek gevoelige opdracht die leidde tot sociale zekerheid voor ambtenaren via de verzelfstandiging van Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO).

Vele oudere collega’s zullen zich Leo nog herinneren in zijn rol als kapitein op het schip tijdens de cruise in Griekenland in 1989 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Berenschot: “Thizzz iz your captain speaking”.

Wij herinneren ons Leo als een zeer fijne, loyale collega en een professioneel adviseur die veel voor Berenschot heeft betekend.

Leo wist sinds eind 2014 dat hij leed aan de ziekte ALS. In plaats van bloemen zou de familie een bijdrage op IBAN NL50INGB 0000 1000 00 van Stichting ALS Nederland op prijs stellen.

Wij wensen Marlies, Eelco, Marloes, Nanna en verdere familieleden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Maarten Tromplaan 3
5242 AW Rosmalen

Theo Camps, voorzitter Berenschot Groep B.V.

Frits Klützow, voorzitter Stichting Berenschot Pensioenfonds

Ludy Geut, voorzitter Stichting Voetsporen van Berenschot


Leo Markensteijn