Wat reguliere verpleeghuizen en particuliere verpleeghuizen van elkaar kunnen leren


Berenschot onderzocht de verschillen tussen particuliere en reguliere verpleeghuizen. De onderzoeksvraag was wat particuliere en reguliere verpleeghuizen van elkaar kunnen leren. We keken in dit onderzoek naar de opbouw van kosten en opbrengsten, maar ook naar specifieke elementen waarvan wij uit ervaring weten dat ze bijdragen aan de kwaliteit van leven van bewoners van verpleeghuizen.

Uit het onderzoek blijkt dat reguliere verpleeghuizen o.a. kunnen leren van particuliere huizen met betrekking tot kleinschaligheid, wooncomfort, vers bereide maaltijden en efficiënte inzet van zorgpersoneel en huisvesting. Particuliere huizen kunnen o.a. van reguliere huizen leren hoe je met minder geld per bewoner ook verantwoorde zorg kunt leveren zodat particuliere zorg voor een breder publiek toegankelijk wordt. Particuliere verpleeghuizen hebben gemiddeld 23% meer inkomsten per bewoner dan reguliere verpleeghuizen. Verder blijkt dat particuliere verpleeghuizen per uitgegeven euro meer handen aan het bed leveren en dat particuliere verpleeghuizen een groter deel van de huisvesting inzetten voor bewoners dan reguliere huizen. Particuliere huizen geven per bewoner vooral meer geld uit aan voeding, zorg en huisvesting. Particuliere en reguliere verpleeghuizen zijn vergelijkbaar waar het energiekosten, servicekosten en overheadkosten betreft.