Routekaart Vraagflexibiliteit 2030


Een samenwerkingsverband van Berenschot, CE Delft en Overview BV heeft van de Topsector Energie de opdracht gekregen om een routekaart te ontwikkelen voor de flexibele vraag in Nederland.

  • Vraagflexibiliteit belangrijk voor groei duurzame energieopwekking in Nederland
  • Samenwerkingsverband ontwikkelt routekaart voor flexibele vraag in 2030
  • Consultatie betreffende verschillende categorieën eindverbruikers om trends, kansen en belemmeringen in kaart te brengen

In de routekaart wordt onder andere aangegeven waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende 15 jaar op zouden moeten richten als het gaat om onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit. De inhoud van de routekaart wordt gebaseerd op de inbreng van deskundige partijen, desk research (bijvoorbeeld van internationaal gebruikte technologieën), best practices en de internationale positionering van Nederland. De routekaart wordt op 1 maart 2015 gepresenteerd aan de Topsector Energie.

Flexibele vraag moet er toe bijdragen dat de toekomstige elektriciteitsvoorziening in balans blijft, ook met steeds meer variaties door duurzame energie (wind- en zonne- energie) en minder centrales. Waar tot voorheen de centrales alle variaties opvingen, zal dat in de toekomst minder vanzelfsprekend zijn. De slimme eindverbruiker kan die rol gaan opvangen.

Hij kan inspelen op de steeds grotere variaties in zonne- en windenergie, bijvoorbeeld door bij overschotten meer te gaan verbruiken en zo te profiteren van goedkope stroom. Daarnaast kan de verbruiker terug regelen om tekorten op te vangen. Dat wordt van steeds groter belang voor het balanceren van de energievraag en –opwekking, en mogelijk ook voor de optimalisatie van de netinfrastructuur. Dit kan consequenties hebben voor de manier waarop de markt georganiseerd wordt. Het project richt zich aan de hand van een aantal onderzoeksvragen op verschillende soorten verbruikers: industrie, middelgrote verbruikers (waaronder kantoren en glastuinbouw), en tenslotte de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s. Doel van het project is een routekaart op hoofdlijnen, zowel voor de ontwikkeling van der Nederlandse energievoorziening als voor economische kansen voor Nederlandse partijen op de Europese- en wereldmarkt.

Over de Topsector Energie

In de Topsector Energie werken bedrijven, wetenschappers en de overheid samen aan adviezen en programmalijnen, waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Voor iedere topsector is een topteam samengesteld. Dit team bestaat uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve mkb’er en een boegbeeld uit de sector. Wilt u meer informatie? Kijk op de website van Topsector Energie.

Het samenwerkingsverband

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Berenschot is specialist op het gebied van energiemarkten, is betrokken bij de ontwikkeling van diverse innovatieve energietechnieken en is daarnaast marktleider in het ontwikkelen van roadmaps voor belangrijke bedrijfssectoren.

CE Delft is een toonaangevend onafhankelijk onderzoeks/adviesbureau op het gebied van onder meer de energievoorziening en energietoepassingen, opererend op het snijpunt van beleid-economie-techniek.

Overview BV is het adviesbureau van John Baken als onafhankelijk energie-adviseur. Hij heeft succesvol grotere projecten uitgevoerd die visie, procesmanagement en ondernemerschap vereisen, waaronder een innovatieprogramma voor TKI Energo, en IPIN projectmanagement.