Vandaag ontwerpen wij de toekomst van morgen!


Om de positionering van Berenschot extern te verbreden op grotere en multidisciplinaire transitieprojecten heeft Berenschot de Hollandse School van Veranderen ontwikkeld. Op onze site wordt er in tekst al naar verwezen, maar sinds vandaag is er ook een animatiefilm beschikbaar.

Het hart van deze veranderfilosofie wordt gevormd door ons DNA:

  • Mensgericht, omdat we geloven dat iedere medewerker het verschil kan maken. De verandering krijgt enkel betekenis en vorm, als de medewerkers vanaf ‘morgen’ daadwerkelijk iets anders doet.
  • Pragmatisch, omdat we geloven dat veranderen op maat werkt. We stormen niet blind op doelen af, omdat we recht willen doen aan het unieke karakter van elke verandering, ingegeven door het specifieke vraagstuk, de context, organisatie en mensen.
  • Nuchter, omdat we zeggen waar het op staat. We kijken nuchter naar nieuwe organisatie- en veranderkundige inzichten en laten ons niet leiden door hypes. We zoeken naar de feitelijke meerwaarde van interventies, benoemen ook wanneer we die niet zien.
  • Onconventioneel, omdat we vinden dat afwijken van de norm mag. Sterker nog, wij geloven dat dit vaak tot de meest waardevolle inzichten en resultaten leidt. Ruimte om te handelen en om tegendraads te zijn, als dit het doel dient.
  • En met humor, want veranderen mag ook leuk zijn.