Wisseling voorzitterschap Stichting Voetsporen van Berenschot


Ludy Geut heeft per 1 april het voorzitterschap van de Stichting Voetsporen van Berenschot overgenomen van Leo Markensteyn. Leo heeft helaas wegens gezondheidsredenen moeten besluiten zijn functie neer te leggen.

Het is de vierde keer dat Ludy Geut de opvolger is van Leo Markensteyn. In 1990 volgde hij Leo op als adviesgroephoofd (tegenwoordig MD) van de voormalige adviesgroep Bestuurskunde, in 2000 als directeur van de werkmaatschappij Public /Non Profit Management en in 2002 als voorzitter van de Stichting Berenschot Pensioenfonds.

Ludy Geut is sinds zijn pensionering in 2012 nog aan Berenschot verbonden als associé bij de adviesgroep Veiligheid, Bestuur en Recht.

Berenschot en het bestuur van Stichting Voetsporen zeggen Leo Markensteyn veel dank voor zijn activiteiten voor de Stichting Voetsporen en wensen hem het allerbeste.

Namens de directie,

Theo Camps

Namens Stichting Voetsporen van Berenschot, Hans Schotel (plv. voorzitter).


Geut Ludy_40