Omschrijving workshops


Hieronder vindt u een korte omschrijving van de workshops. De komende maand zal er op de alumnipagina (www.berenschot.nl/alumni) meer informatie te vinden zijn. Bij binnenkomst tijdens de alumnibijeenkomst kunt u zich opgeven voor de workshops (ronde 1 en ronde 2) van uw keuze.

De tango van een bestuurder (Bt Cafe, 3e etage)

Hans van der Werff en Roeland Stolk

Werff_Hans van der_40 Stolk Roeland_40

Het openbaar bestuur in Nederland is sinds jaar en dag aan verandering onderhevig. Dat is de dagelijkse werkelijkheid voor burgemeesters en wethouders, onder wie een aantal oud-Berenschotters. Hoe vergaat het ‘onze’ lokale bestuurders? Is hun achtergrond als adviseur een voordeel? In een boeiend debat met een aantal van hen gaan Hans van der Werff en Roeland Stolk op zoek naar de antwoorden.

Oud-Berenschotters, actief (geweest) in openbaar bestuur:

 • Carolien Gehrels, European Director Big Urban Clients, ARCADIS, oud-wethouder van Amsterdam
 • Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk
 • Arno van Kempen, wethouder van Teylingen
 • Dion van Steensel, directeur Businessontwikkeling en Grondstoffen, HVC, oud-wethouder van Dordrecht
 • Theo Heere, oud-burgemeester van Zelhem
 • Freek Ossel, waarnemend burgemeester van Beverwijk, oud-wethouder van Amsterdam
 • Jeroen Kreijkamp, wethouder van Utrecht
 • Frans Cremer, oud-wethouder van IJsselstein

Actieve Berenschotters, (oud-)bestuurders openbaar bestuur:

 • Jan van Leijenhorst, oud-wethouder van Utrecht
 • Edo Haan per 2 november a.s. burgemeester van Maassluis

In het programma zijn twee rondes voor alle workshops opgenomen. Dat geldt ook voor dit debat.

 • Ronde 1: Carolien Gehrels, Dion van Steensel, Theo Heere, Frans, Cremer, Edo Haan, Jan van Leijenhorst, Jeroen Kreijkamp
 • Ronde 2: Carolien Gehrels, Dion van Steensel, Theo Heere, Frans Cremer, Arno van Kempen, Wim Hillenaar, Freek Ossel

Serious gaming - wanna play? (zaal 10)

Douwe Suesan

Suesan_Douwe_40

Serious gaming is een krachtig en kostenefficiënt middel om organisaties in verandering te ondersteunen. Een goed uitgewerkte game bevat realistische dilemma’s en is tegelijkertijd speels, uitdagend en soms ook confronterend. Serious gaming is bij uitstek geschikt om medewerkers te trainen in nieuwe werkmethoden en te prikkelen tot gedragsverandering. Douwe Suesan neemt u mee in de fascinerende wereld van Serious gaming.

Big data – digitaal spoorzoeken (zaal 1+3)

Amir Sabirovic en Paul Pietersma

Sabirovic_Amir_40 Pietersma_Paul_40

Het openbaar bestuur in Nederland is sinds jaar en dag aan verandering onderhevig. Dat is de dagelijkse werkelijkheid voor burgemeesters en wethouders, onder wie een aantal oud-Berenschotters. Hoe vergaat het ‘onze’ lokale bestuurders? Is hun achtergrond als adviseur een voordeel? In een boeiend debat met een aantal van hen gaan Hans van der Werff en Roeland Stolk op zoek naar de antwoorden.

Verbetering van de gezondheidszorg - wat kan de wereld leren van Nederland? (zaal 11)

Njord Pattiasina en Mahalia Wallenberg-Pachaly

Pattiasina Njord_40 Wallenberg von Mahalia_40

Berenschot internationaliseert en doet steeds meer projecten in de gezondheidszorg wereldwijd. Zo werken we aan nieuwe en betere ziekenhuizen in Curaçao, China, Indonesië en Zuid-Afrika. Wat kunnen deze landen van Nederland leren op het gebied van de gezondheidszorg? In de workshop gaan we in op een bijzonder project op Curaçao: de realisatie van een geheel nieuwe ziekenhuisorganisatie. Berenschot ontwerpt een nieuwe organisatiestructuur, volledig nieuwe primaire en ondersteunende processen en andere aspecten van de nieuwe organisatie. Ook verzorgt Berenschot de trainingen van de circa 1000 personeelsleden. We vragen u mee te denken over onze aanpak en onze dilemma’s in het buitenland.

De ongekende impact van het energieakkoord (zaal 5)

Ludwig Hoeksema en Rutger Bianchi

Hoeksema_Ludwig_2_40

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over investering in hernieuwbare energie en energiebesparing. Minder bekend bij het grote publiek is de precieze inhoud ervan: dat de gebouwde omgeving in 2050 geen CO2 meer mag uitstoten.

Energie labels, zonnepanelen, warmtepompen, accu’s, elektrische auto’s, proeftuinen waar gaat het heen? Een duurzame toekomst wat betekend dit voor onze leefstijl? Worden we allemaal prosumers? Wat heeft dit voor gevolgen voor jou huishouden?

Ludwig Hoeksema en Rutger Bianchi gaan in op deze majeure maatschappelijke uitdaging en de bijdrage die Berenschot daar momenteel aan levert in diverse opdrachten. Ontdek de werkelijke impact van het Energieakkoord.

De Participatiewet (zaal 7+8)

Martin Hekelaar en Maarten Adelmeijer

Heekelaar_Martin_40 Adelmeijer_Maarten_40

Dit jaar is veel beleid gedecentraliseerd. Eén van de drie decentralisaties betreft de Participatiewet, waarin de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong zijn samengevoegd. Gemeenten staan voor een enorme opgave om het beleid en de uitvoering vorm te geven. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Wat is daarbij de rol van de sociale dienst? Wat is de rol van het sw-bedrijf? En hoe geven gemeenten de regionale samenwerking en de samenwerking met werkgevers vorm? Belangrijke vragen waarover veel gemeenten zich het hoofd breken. Martin Heekelaar en Maarten Adelmeijer bespreken met u de dilemma’s die de nieuwe opgave met zich meebrengt.