Cases inhousedag


Hieronder vind je een overzicht van de verschillende cases die worden gegeven op de inhousedag op woensdag 30 maart 2016.

 1. Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg

Transities in het sociaal domein

Door de drie decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten veel nieuwe sociale taken op hun bordje gekregen. Het is aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om gemeenten te stimuleren deze taken zo goed en efficiënt mogelijk op te pakken. De gemeenten staan voor de uitdaging om met een groeiend takenpakket en slinkende budgetten hun inwoners te blijven bedienen. Hoe bieden zij burgers tegelijkertijd een sociaal vangnet én genoeg prikkels om te participeren in de maatschappij?

 1. Human Resources

Duurzame inzetbaarheid: een containerbegrip nader bekeken

In de afgelopen decennia is duurzame inzetbaarheid steeds meer een containerbegrip geworden. Werknemers moeten vitaal, vakbekwaam, gelukkig, productief, bevlogen … en wat al niet meer zijn. Het liefste nu én in de toekomst. Maar wat betekent dit voor organisaties en individuele werknemers? Wie is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, de werkgever, de werknemer of beiden? En hoe kun je duurzame inzetbaarheid inrichten en borgen? Aan de hand van bedrijf xxx onderzoeken we mogelijke kansen en obstakels.

 1. Besturing & Samenwerking Fysieke Omgeving

Bestuurlijke besluitvorming: kosteneffectief, innovatief, kwalitatief hoogwaardig

Hoe organiseert een regio in Nederland de uitvraag aan marktpartijen zodanig dat deze niet alleen een kosteneffectief en kwalitatief hoogwaardig maar ook een zo innovatief mogelijk openbaar vervoer realiseren? En hoe is er met en binnen de concessie tevens een living lab te creëren voor regionale innovaties rond zero emission, voertuigtechnieken en betaalsystemen? We behandelen met elkaar de opties die Berenschot de bestuurders voorlegde en bezien vervolgens hoe het besluitvormingsproces in de praktijk gelopen is.

 1. Organisatie-ontwerp en Interim-Management

HR-instrumenten, verlies ze niet uit het oog

Een grootscheepse fusie vraagt om integratie van verschillende aansturings- en financieringsmodellen, culturen en werkwijzen. In dit verandertraject sta je voor de uitdaging om de medewerker vanaf ‘morgen’ daadwerkelijk iets anders te laten doen. Hoe zorg je ervoor dat HR-instrumenten aansluiten bij het gewenste gedrag? Waar moet je volgens jou op letten?

 1. Berenschot International

Healthcare dynamics

Stel je bent consultant bij Berenschot en je wordt gevraagd een ziekenhuis te bouwen. Niet in Nederland, maar op een exotisch eiland. Waar dit plan al veertig jaar op de plank ligt, maar het tot op heden niet gelukt is het ook daadwerkelijk uit te voeren. De urgentie is hoog, de omgeving complex en de stakeholders divers. Waarom gaat het jou lukken dit ziekenhuis te laten verrijzen waar anderen daar de afgelopen decennia niet in zijn geslaagd? Hoe pak je dit aan?

 1. Veiligheid, Bestuur en Recht

De grenzen van het bestuurlijk fatsoen

Bestuurders in het publieke domein liggen onder een vergrootglas van media en maatschappij. Eén fout bonnetje kan het einde betekenen van een politieke carrière. Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van voorbeelden op zoek naar de grenzen van bestuurlijk integer handelen.

 1. Informatiemanagement

Rood potlood of stemcomputer?

Met de komst van de stemcomputer lijkt het rode potlood onder druk te staan. De transitie naar digitaal stemmen kent echter de nodige haken en ogen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met informatieveiligheid, tijdsdruk en uiteenlopende belangen? Een complex vraagstuk, wat zou jouw aanpak zijn?

 1. Berenschot Intellerts

Data-driven Generation

Big data, Internet of Things/Everything, smart cars, connected world are the most hyped words in 2015. They have and will continue to have huge impact on our lives (business and private). But what should you do as an organisation and what impact do all these developments have on your culture, structure and development? Are we outdated and do we have to reinvent ourselves rapidly?

 1. Strategy, Funding and Innovation

Strategy Royal FloraHolland 2020: How to flower the world?

Royal FloraHolland is de grootste fysieke bloemenveiling ter wereld. De traditionele rolverdeling in de keten verschuift behoorlijk en een rondgang langs de belangrijkste stakeholders toont het beeld van een onderneming zonder overtuigende strategische koers. Welke rol en positie moet Royal FloraHolland in 2020 innemen om een optimale toegevoegde waarde te genereren voor haar leden? Die van mean & lean logistiek dienstverlener, makelaar/marktmeester, handelshuis in wording, verlengstuk van (internationale) siertelers, kennisplatform, multistakeholder coöperatie, conceptontwikkelaar/business developer of financieel/administratief dienstverlener? Of een combinatie van dit alles? Jij mag het zeggen...

 1. Communicatie, Organisatieontwikkeling en Management Development

Leiderschap: hoe verander je van meewerkend voorman naar leidinggevende?

Op de onderhoudsafdeling voor materieel van een OV-bedrijf gaat veel goed. KPI’s worden gehaald, leiderschap leeft, de klant is tevreden - maar er is verbetering mogelijk. De productiviteit kan hoger en er kan nog effectiever gewerkt worden. Teamchefs spelen hierin een cruciale rol. Zij maken de vertaalslag van ambitie naar concreet resultaat. Hier komt het aan op leidinggevende vaardigheden, voorbeeldgedrag en het stimuleren van gewenst gedrag bij medewerkers. Om allerlei redenen blijken dit lastige punten voor veel teamchefs. We zijn benieuwd naar jullie oplossingen!

 1. Bedrijfsvoering & Benchmarking

Als kleine gemeente zelfstandig en financieel gezond. Illusie of realiteit?

Gemeenten worden steeds complexer en dynamischer. De provincie stimuleert gemeenten om de samenwerking op te zoeken en taken gezamenlijk uit te voeren om zo schaalvoordelen te behalen. Nu hebben inwoners van een gemeente via een referendum laten weten niet te willen fuseren met een andere gemeente. Ze willen meer eerst informatie over de kosten van het zelfstandig blijven en over eventuele gevolgen van samengaan met omliggende gemeenten. Welk scenario biedt het beste perspectief voor de gemeente om de taken nu en in de toekomst naar behoren uit te voeren? Dit rekening houdend met strategische, organisatorische, financiële, politieke en maatschappelijke aspecten. Wat is jouw visie?

12. Assessment & Ontwikkeling

Ben jij geschikt?

Op een interactieve wijze wordt in deze case antwoord gegeven op de volgende prangende vragen: Assessments, wat is het nou eigenlijk precies? Wat is de voorspellende waarde van een assessment op werkprestatie? Welke methodes passen het best? Hoe doet Berenschot dit? Wat zijn typische klantvragen? Bereid je daarnaast voor om ook zelf aan de slag te gaan en jouw capaciteiten als assessmentpsycholoog te laten zien!

13. Operations

Hoe kunnen bedrijfsprocessen efficiënter?

In deze case wordt aandacht besteed aan het verbeteren van efficiëntie. We beginnen met een korte uitleg over LEAN en de bijbehorende methodieken. Daarna gaan we direct aan de slag. Je neemt deel aan een bedrijfsproces en daarna ga je, wellicht met de hulp van enkele tips, het bedrijfsproces verbeteren. Alles mag je omgooien met maar één doel: meer verwerken/produceren in minder tijd. Na de verbeterslag voeren we het bedrijfsproces nogmaals uit en kijken we of het daadwerkelijk efficiënter is geworden.