Inspiratiesessie Water


Hartelijk dank voor de door u getoonde interesse in de Inspiratiesessie Water. Helaas valt het aantal aanmeldingen tegen. Wij hebben ervoor gekozen om de sessie van 19 juni daarom niet door te laten gaan. Uit de reacties is gebleken dat er wel degelijk interesse is voor de workshops Nieuwe Omgevingswet, Gebiedsgerichte ontwikkeling en Programmamanagement over organisaties heen (Deltaprogramma), maar dat de timing voor veel mensen niet goed uitkomt. Op een later moment dit jaar zullen wij daarom opnieuw een bijeenkomst organiseren rondom deze drie thema’s. Wij hopen u dan alsnog te mogen begroeten!


215_handvangtwater_mr-2