Kookstudio's Omgevingswet


De Omgevingswet komt eraan! Belangrijke kenmerken van deze wet zijn meer integratie, meer flexibiliteit en meer vertrouwen. Dit vraagt een andere manier van denken én werken binnen uw organisatie en een zorgvuldige voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet. Om u hierbij te ondersteunen, hebben Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot en RoyalHaskoningDHV samen met Platform31 de handen ineengeslagen in de Eenvoudig Beter Campus (EB Campus). Door middel van vier ‘kookstudio’s’ helpen we u grote stappen te zetten om de Omgevingswet goed te laten landen in uw organisatie.

De EB Campus organiseert hiervoor als eerste initiatief vier “Kookstudio’s”. De EB Campus hoopt met de Kookstudio’s grote stappen te kunnen maken in uw kennis over veranderingen die de Omgevingswet beoogt en de gevolgen ervan voor uw eigen organisatie, zodat de Omgevingswet goed kan landen.

Waarom dit consortium?

In deze tijd van déregulering en vermindering van de overheidsbemoeienis verschuift de verhouding tussen overheid en markt. De regie en controle over de fysieke leefomgeving nemen af en tegelijkertijd krijgt de markt meer verantwoordelijkheid. De markt kon eerst leunen op de goedkeuring van een bevoegd gezag, nu wordt zij zelf aanspreekbaar en wordt een deel van de regie en controle haar taak. Ook zij zal hiermee moeten leren omgaan. Juist in deze context hebben wij - de vijf initiatiefnemers - elkaar gevonden. Wij willen gezamenlijk een bijdrage leveren aan een efficiënte implementatie van de Omgevingswet door onze kennis en ervaring bij elkaar te brengen, door onze netwerken te bundelen en daarmee een groot bereik te hebben en door de complementariteit van onze kennis en kunde voor iedereen beschikbaar te maken. De EB Campus sluit daarmee volledig aan bij de geest van de Omgevingswet. Wij zijn op verschillende manieren actief in het speelveld waarvoor de Omgevingswet van belang is. Doordat wij de implementatie van verschillende kanten kunnen benaderen, gaan we ervan uit een meerwaarde te kunnen leveren. Door onze kennis uit te wisselen en verbindingen te maken, komt iedereen een stap verder.

Vier Kookstudio’s

De EB Campus zal in de aanloopperiode naar de Omgevingswet verschillende activiteiten ontplooien. Als “apetizer” organiseert de EB Campus in het voorjaar van 2015 vier interactieve werksessies met smaakmakers en koplopers. Wij hopen dat u daarop wilt aanhaken om kennis te maken met de beoogde veranderingen, de ingrediënten voor een soepele en effectieve implementatie te verkennen en samen met anderen te experimenteren in een passende aanpak. De bijeenkomsten zijn kosteloos en “op weg naar huis” te bezoeken en starten allemaal om 16.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Voor elk van de bijeenkomsten opent één deelnemende partij haar deuren.

Werksessies:
(Klik op de sessies voor meer informatie)

Sessie 1: Samen werken aan Provinciale Omgevingsvisies
Sessie 2: Lessen van de drie decentralisaties in het sociale domein
Sessie 3: RUD’s en de Omgevingswet
Sessie 4: Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)