Sessie 3: RUD’s en de Omgevingswet


De Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) gaat binnenkort naar de Tweede Kamer, vooruitlopend op de Omgevingswet. In de wet VTH worden alle afspraken die bottom up over de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) gemaakt zijn in wetgeving verankerd. De VNG heeft de Commissie Wolfsen ingesteld om advies uit te brengen over de Wet VTH en de staatssecretaris van het Ministerie van I&M heeft de inwerkingtreding van de Wet VTH uitgesteld om het adviesrapport van de commissie nog mee te nemen in de meningsvorming.

Inhoudelijk doet de commissie voorstellen die voorbijgaan aan de uitgangspunten en kwaliteitscriteria waarmee de RUD’s van start zijn gegaan. Vanuit het perspectief van de RUD’s, die een fikse efficiencytaakstelling meegekregen hebben, zou het overnemen van de adviezen een stevige trendbreuk en streep door de rekening betekenen. Is dit een vertrouwensbreuk voor de RUD’s, of is dit de flexibiliteit die past bij moderne wetgeving zoals de Omgevingswet?

In de bijeenkomst over dit onderwerp zijn Edward Stigter (programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van I&M) en Paul Schuurmans (voorzitter van OmgevingsdienstNL en directeur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, OFGV) de inleiders die de discussie inhoud geven. Het resultaat van deze zoektocht is een idee van het optimum van flexibiliteit en detaillering in de wetgeving.


Meer informatie

Marlies Krul en Sytske du Crocq
Twynstra Gudde
T 033 4677779

Praktische informatie

Datum:

Donderdag 16 april 2015
16.00 uur - 19.00 uur

Organisatie en locatie:

Twynstra Gudde, Amersfoort

Doelgroep:

Directeuren en managers RUD’s, opdrachtgevers en beleidsmakers VTH bij
provincies en gemeenten, bestuurders van RUD’s

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze sessie door contact op te nemen met Hilda Hofman.

TG_logo_A4_RGB_transparant