Sessie 1: Samen werken aan Provinciale Omgevingsvisies


Alle provincies werken actief aan een verdere samenhang en afstemming van sectoraal beleid. Een rondje langs alle provincies laat zien dat de “recepten” daarbij verschillen. Sommige kiezen voor een nieuw, samenhangend verhaal dat door zijn inspirerende karakter moet bijdragen aan meer afstemming. Andere kiezen liever voor een “beleidsneutrale omzetting van sectoraal beleid”. Welke ervaringen worden met deze verschillende recepten opgedaan? Welke “kooktips” kunnen we uitwisselen? En wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren voor nieuwe visierondes?

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht geven tijdens deze Kookstudio een aftrap met een korte presentatie van hun “recept”. Vervolgens gaan we zelf aan de slag om met elkaar het recept voor een effectieve provinciale omgevingsvisie te verbeteren op basis van de eigen praktijkervaringen. In de plenaire discussie wordt “de oogst” opgehaald en worden ook relaties gelegd met de gemeentelijke omgevingsvisies, de eerste nationale omgevingsvisie en andere kerninstrumenten.


Meer informatie

Pascal Lamberigts (06 22378665)
Jolande Gravendeel (06 50213363)
Royal HaskoningDHV

Praktische informatie

Datum:

Donderdag 12 februari 2015
16.00 uur - 19.00 uur

Organisatie en locatie:

Royal HaskoningDHV, Amersfoort

Doelgroep:

Directeuren, afdelingshoofden, projectleiders en beleidsmedewerkers belast
met het opstellen en verbeteren van de provinciale omgevingsvisies conform de
nieuwe Omgevingswet

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze sessie door contact op te nemen met Milly Slotboom.

royal_haskoningdhv_logo