Sessie 4: Verandering in vergunningaanvraag (casus industrie)


Aan de hand van een complexe vergunningen-aanvraag nemen we de deelnemers mee in de wereld van
de nieuwe Omgevingswet. De aanvrager - één van ARCADIS’ industriële relaties – licht de aanvraag van
de vergunning voor een nieuwe locatie toe.

De betreffende gemeente zoomt in op de behandeling van die aanvraag. Samen zorgen ze voor een interactieve, op de praktijk toegespitste werksessie, waarin ze samen met de deelnemers de huidige en de toekomstige situatie vergelijken en verschillen, veranderingen en knelpunten benoemen.

Na een korte toelichting op de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet, gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de gevolgen van de nieuwe wet voor hun eigen organisatie en werkwijze. Wat zijn de consequenties, wat betekent dit voor de benodigde kennis en capaciteit, gedrag, flexibiliteit. En: ontstaan er als de ‘oude’ knelpunten opgelost zijn nieuwe vraagstukken en knelpunten?


Meer informatie

Ryan van de Ven en Rick Bleeker
ARCADIS Amersfoort
T 010 2532194

Praktische informatie

Datum:

Donderdag 19 meil 2015
16.00 uur - 19.00 uur

Organisatie en locatie:

ARCADIS Amersfoort

Doelgroep:

Industriële bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, vergunningsaanvragers
en –verleners, projectleiders en beleidsmedewerkers

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze sessie door contact op te nemen met Kim van Sommeren.

arcadis!updatervar10!0!0!F!