Masterclass Uw Agrifood vereniging In 2020


Merkt u dat het lastiger wordt leden te werven en te binden? Vraagt u zich af of u nog voldoende toegevoegde waarde levert voor uw leden? En hoe u verandering kunt bewerkstelligen in uw vereniging? Dan is de Masterclass Uw Agrifood-branchevereniging in 2020 iets voor u!

De Masterclass helpt u nieuwe toegevoegde waarde te ontwikkelen

In een veranderende wereld zoeken brancheverenigingen in de agrifoodsector naar toegevoegde waarde voor leden en maatschappij. De agrifoodbranches zijn in beweging: er is meer verticale ketensamenwerking en er zijn - onder invloed van digitalisering - steeds korter wordende ketens en nieuwe businessmodellen. Daarnaast is er sprake van een vertrouwenscrisis van de consument naar de voedingsbranche.

De veranderingen stellen leden voor nieuwe uitdagingen. Leden bewegen daarom steeds minder binnen traditionele grenzen en stellen andere eisen aan brancheverenigingen. De uitdaging voor de vereniging is aan te sluiten bij de steeds diverser wordende achterban. Hoe bindt u ze? Hoe vertaal u hun stemmen naar één boodschap voor de buitenwereld?

Deze ontwikkelingen bieden verenigingen ook kansen. Leden zijn zoekend en hebben behoefte aan ondersteuning. Uw brancheorganisatie kan het ondernemerschap van leden ondersteunen en het imago van de sector verbeteren. Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en een betere connectie met leden vergroten uw waarde binnen de branche.

Om uw vereniging in korte tijd voor te bereiden op de toekomst, biedt Berenschot de Masterclass Uw Agrifoodbranchevereniging in 2020 aan.

Wat levert het u op?

Aan het einde van de Masterclass heeft u inzicht in hoe u uw vereniging toekomstbestendig maakt, voor huidige én toekomstige leden. U weet welke financieringsmogelijkheden er zijn en waar verandering opportuun kan zijn. Deelname met meerdere personen zal ertoe leiden dat u in uw eigen vereniging discussies op hoger en strategisch niveau zult voeren. Centraal in de Masterclass staat ook het uitwisselen van ervaringen met andere bestuursleden en directeuren. Zo krijgt u uit meerdere perspectieven zicht op de mogelijkheden en kansen voor uw vereniging.

Wat gaan we doen?

De Masterclass is op maat gemaakt voor bestuursleden en directeuren van brancheverenigingen in de agrifoodsector. Verdeeld over drie modules van ieder een dagdeel wordt er op inspirerende en interactieve wijze gewerkt aan de toekomst van uw vereniging. Thema’s die aan bod komen, zijn:

  1. Nieuwe toegevoegde waarde voor leden

In deze module nemen we u mee op reis naar de wereld in 2020. Wat is dan de rol van brancheverenigingen? Hebben zij nog bestaansrecht? We staan stil bij thema’s waar u en uw leden in de agrifoodsector mee te maken hebben, zoals de margedruk in de keten, het toenemende wantrouwen bij de consument en digitalisering. Na het volgen van deze module kunt u voor uw eigen vereniging belangrijke ontwikkelingen identificeren en u weet hoe u deze in kansen om kan zetten.

  1. Nieuwe financieringsmogelijkheden

Leden zijn kritischer geworden op hun financiële bijdrage aan de vereniging. De vraag “what’s in it for me?” wordt steeds weer gesteld. Mede daardoor staat er druk op inkomsten uit contributie. Waar voldoet een toekomstbestendig contributiemodel aan en hoe voert u dat in? Welke andere financieringsmogelijkheden zijn er en hoe kunt u deze vertalen naar nieuwe verdienmodellen voor uw vereniging? Na afloop van deze module weet u hoe u uw financieringsmodel kan versterken.

  1. Hoe pak ik het aan? Een roadmap voor verandering

Op basis van onze ervaringen bieden wij u inzicht in de valkuilen en succesfactoren van veranderingen binnen verenigingen in de agrifoodsector. Governance is hier een belangrijk onderdeel van. Welke stappen moet u nemen? Hoe betrekt u leden? En hoe zorgt u ervoor dat de vereniging daadwerkelijk verandert? U weet het na het volgen van deze module.

Tijdens de Masterclass is er volop gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en inzichten met uw collega’s en andere deelnemers. Aan het einde van iedere module is er een borrel. Per module is er plaats voor maximaal 20 deelnemers. Meld u daarom tijdig aan!

De aanbieding

Tegen een relatief lage investering krijgt u snel en efficiënt inzicht in de toekomst van uw vereniging. De volledige Masterclass wordt aangeboden voor € 1.250,- (exclusief btw) per deelnemer. Wij bieden de losse modules aan voor € 450,- (exclusief btw) per module. U kunt contact opnemen met Lindy van der Veen (via tel. 06 – 20 93 70 95 of l.vanderveen@berenschot.nl) voor meer informatie. Aanmelden kan via online aanmeldformulier.


Praktische informatie

Datum en tijd:

Module 1. Nieuwe toegevoegde waarde voor leden
Dinsdag 3 november 2015 van 13u tot 17u

Module 2. Nieuwe verdienmodellen
Dinsdag 17 november 2015 van 13u tot 17u

Module 3. Hoe pak ik het aan? Een roadmap voor verandering
Dinsdag 1 december 2015 van 13u tot 17u

Aanbieding

Tegen een relatief lage investering krijgt u snel en efficiënt inzicht in de toekomst van uw vereniging. De volledige Masterclass wordt aangeboden voor € 1.250,- (exclusief btw) per deelnemer. Wij bieden de losse modules aan voor € 450,- (exclusief btw) per module.

Aanmelden

Melk u aan via het online aanmeldformulier