Opiniepeiling verdeelmodel


Op deze pagina kunt u uw ideeën en suggesties voor een verbeterd of alternatief verdeelmodel inkomensdeel WWB/WWNV aandragen. Geeft u liever buiten de blog om uw ideeën aan ons door dan kunt u ook direct mailen naar Martin Heekelaar, de projectleider van het onderzoek vanuit Berenschot: m.heekelaar@berenschot.nl.

Let op: om te reageren hoeft u niet in te loggen. Inloggen is enkel voor de beheerder van de opiniepeiling.

Nieuwe of verbeterde verdeelsystematiek

Martin Heekelaar - 22 mei 2012 om 09:47

Het ministerie van SZW wil komen tot een nieuwe of verbeterde verdeelsystematiek voor het inkomensdeel van de WWB/ WWNV met ingang van 2014. Om dit te bereiken is het ministerie een brede verkenning gestart. Berenschot heeft van het ministerie de opdracht om zoveel mogelijk ideeën en suggesties op te halen voor verbeteringen of alternatieve mogelijkheden voor de huidige verdeelsystematiek. Wij nodigden alle gemeenten en andere betrokkenen uit om hun ideeën aan te dragen. We waren ook benieuwd naar ideeën voor niet-financiële prikkels. We stonden overal voor open. Voorwaarde was dat de prikkelwerking beter wordt. Denk daarbij ook aan verbeteringen ten aanzien van de historische verdeling voor kleine gemeenten, de vangnetten IAU en MAU en de zogenoemde ex ante aftopping.

Tot 18 juni 2012 konden gemeenten via deze blog dan wel per mail hun ideeen aandragen. Naast deze blog vond literatuuronderzoek plaats en hebben we interviews met gemeenten, onderzoekers en belangenorganisaties uitgevoerd. Op dit moment zijn we bezig alle input te verwerken. In september vindt er een bestuurlijke conferentie plaats waarvoor gemeenten worden uitgenodigd.