Evaluatie van de Participatiewet


Vier jaar geleden is de Participatiewet ingevoerd. Nu is de tijd daar om eens terug te blikken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf daarom het Sociaal Cultureel Planbureau opdracht voor een evaluatie van de Participatiewet. De onderzoeken naar ervaringen van werkgevers, gemeenten en werkzoekenden met de Participatiewet, zijn belangrijke input voor deze eindevaluatie. Wat werkt en waarom? En waar is nog verbetering mogelijk?

Conferentie 'Evaluatie van de Participatiewet'

In het kader van de monitoring en evaluatie van de Participatiewet zijn er allerlei onderzoeken uitgevoerd onder werkgevers, gemeenten en werkzoekenden naar hun ervaringen met de Participatiewet. Op 29 november organiseerden wij hierover een conferentie. Hieronder vindt u de presentaties van de workshops en de belangrijkste onderzoeken op dit vlak.

Presentaties van de plenaire sessies:

Presentaties van de workshops:

Evaluaties en onderzoeken Participatiewet

Alle onderzoeken over de Participatiewet voor de eindevaluatie tot nu toe, vindt u hieronder.

Meer weten over de evaluatie Participatiewet?

Heeft u nog vragen of opmerkingen rondom dit thema of één van de workshops? Neem dan gerust contact op.