Inschrijfformulier benchmark overhead VO-instellingen


Hiermee schrijf ik mij in voor het benchmarkonderzoek naar de overhead van mijn instelling.

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Opdrachtgever

De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het onderzoek en met hem of haar bespreken wij zaken zoals het startmoment, de planning, de benchmarkuitkomsten en de wijze van rapporteren.

De heer/Mevrouw: *

Contactpersoon

De contactpersoon fungeert tijdens het onderzoek als eerste aanspreekpunt voor gegevens over onder andere personeel, salarissen, uitbestedingen en overige overheadkosten

Contactpersoon en opdrachtgever zijn identiek *

Aanvullende informatie

De kosten voor het onderzoek bedragen € 5.000,-- exclusief btw.

Facturatie gegevens

Bedankt voor uw inschrijving.