Tags

Enquête: Nieuwe Energie Overijssel


Deze enquête heeft als doel een beeld te krijgen op welke vlakken de gemeenten in West-Overijssel willen samenwerken om de gemeentelijke doelstellingen en/of provinciale doelstellingen op het gebied van duurzame energie te behalen. In het Energieoverleg West-Overijssel d.d. 3 november 2016 is met de West-Overijsselse gemeenten afgestemd dat de gemeenten op 10 en 11 november de enquête invullen, zodat de resultaten in het  Energieoverleg West-Overijssel d.d. 17 november besproken kunnen worden.

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Onderwerp 1: Huidige Ambitie

Onderwerp 2: Rol van de gemeente in de energietransitie

Onderwerp 3: Energieverbruik

3.1 Heeft u inzicht in het huidige totale energieverbruik binnen uw gemeente? *
3.4 Heeft uw gemeente inzicht in de huidige en / of toekomstige besparingen? *
3.5 Heeft uw gemeente inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden voor hernieuwbare opwek? *

Onderwerp 4: Capaciteit en Financiën

4.3 Is dit naar uw mening genoeg om de gemeentelijke ambitie te behalen? *
4.6 Is dit naar uw mening voldoende om de gemeentelijke ambitie te behalen? *

Onderwerp 5: Kennis

5.2 Is dit naar uw mening genoeg om de gemeentelijke ambitie te behalen? *

Onderwerp 6: Versnelling

De kernpartners van het programma Nieuwe Energie Overijssel streven naar 20% hernieuwbare energie in 2023. Deze ambitie vraagt om een versnelling binnen Overijssel.

Onderwerp 7: Samenwerking

7.1 Vindt er samenwerking met private partners plaats in het behalen van de energiedoelstellingen? *
7.3 Vindt er samenwerking met maatschappelijke partners plaats in het behalen van de energiedoelstellingen? *
7.5 Vindt er samenwerking met andere gemeenten plaats in het behalen van de energiedoelstellingen? *

Onderwerp 8: Kennisdeling

Geef uw mening met betrekking tot de onderstaande ideeën.

8.1 In kaart brengen van de expertise die zich binnen de verschillende gemeentes bevindt. *
8.2 Gebruik maken van expertise van de provincie. *
8.4 Gebruik maken van expertise van kernpartners. *
8.6 Gebruik financiële middelen van de provincie. *
8.8 Verstevigde intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking duurzame energie. *

Onderwerp 9: Best practices

Hartelijk dank voor het invullen!

Voor vragen kunt u mailen naar b.brouwer@berenschot.nl. Eerst vindt u nog een bevestigingspagina met een overzicht van de antwoorden, vergeet u dan alstublieft niet om op verzenden te drukken (onderaan de volgende pagina).