Arbeidsvoorwaardenscan


Welkom bij de Arbeidsvoorwaardenscan.

Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele uitingsvormen, gekenmerkt door een grotere flexibiliteit voor de medewerker in het zelf kunnen en mogen organiseren van zijn/haar werk. Deze grotere flexibiliteit raakt in veel gevallen de geldende (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen. Het gaat dan vooral om regelingen die te maken hebben met de plaats waar of het tijdstip waarop men werkt. Vragen dienen te worden beantwoord, zoals: wat te doen met vergoedingen voor overwerk en/of werken in het weekend? Wat te doen met reiskostenvergoedingen? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid omtrent de inrichting van de thuiswerkplek?

De Arbeidsvoorwaardenscan geeft u binnen 10 minuten een eerste indruk van de consequenties die verschillende keuzes op het gebied van HNW hebben voor uw (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen. Op basis van deze eerste oefening kunt u zelf bepalen wat voor u prioriteiten zijn of waarover bijvoorbeeld onderhandeld moet worden met OR en vakbonden. Heeft u vragen hierover en bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid om de volledige Arbeidsvoorwaardenscan van Berenschot af te nemen? Neemt u dan contact op met één van onze experts.

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
1. Valt uw organisatie onder een cao? *
2. Biedt u uw werknemers flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden (zoals persoonlijk budget of het cafetariamodel)? *
3. Maakt de introductie van HNW tijdonafhankelijk werken mogelijk? *

Heeft u vraag 3 met 'ja' beantwoord dan dan door met vraag 4. Heeft u 'nee' geantwoord, ga dan door naar vraag 7.

4. Zijn er afspraken gemaakt of regelingen over de tijden waarop werknemers werken?
5. Kent uw organisatie vergoedingen voor werken op zaterdagen en zondagen?
6. Kent uw organisatie vergoedingen voor overwerk?
7. Maakt de introductie van HNW plaatsonafhankelijk werken mogelijk? *
8. Zijn er afspraken gemaakt over een vaste vergoeding voor kosten van internetabonnementen (vaste aansluiting thuis of mobiel)? *
9. Kent uw organisatie een vaste reiskostenvergoeding per maand? *
10. Geeft u voorlichting omtrent de thuiswerkplek? *

Meer informatie?

Ook zijn we te bereiken via het secretariaat: 030 - 2 916 834.

Publicaties

Wellicht kent u Berenschot van deze publicaties?

hr_trends_2014

Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2011-2012