Arbeidsvoorwaardenscan Het Nieuwe Werken


Bij Het Nieuwe Werken heeft de betrokkenheid van de HR afdeling meestal te maken met het ontwikkelen van gedrag, cultuur, loslaten en vertrouwen. De impact van Het Nieuwe Werken op arbeidsvoorwaarden wordt steeds vaker genoemd en onderkend, maar lijkt in de praktijk vaak nog onbekend terrein voor velen.

Direct naar de quickscan

Het blijkt lastig in te schatten welke invloed de introductie van Het Nieuwe Werken heeft op de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemers en dientengevolge op de collectieve arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen, het huishoudelijk reglement of andere protocollen. Aan de hand van deze quickscan willen we uw speelveld van arbeidsvoorwaarden in kaart brengen.

De quickscan gaat in op hoe u Het Nieuwe Werken toepast of wilt gaan toepassen. Hier zijn tal van mogelijkheden voor, maar in arbeidsvoorwaardelijke context betekent dit dat er onderscheid gemaakt wordt tussen plaats- en tijdonafhankelijk werken. Iedere deelnemer aan deze quickscan ontvangt van ons een gratis rapport.

Bent u geïnteresseerd in de vertaling van Het Nieuwe Werken naar uw arbeidsvoorwaarden? Dan willen we u vragen de quickscan in te vullen. Deze kunt u starten door op deze link te klikken. Het invullen van de quickscan duurt ongeveer 5 minuten.


pratende vrouwen mr

Het Nieuwe Werken staat bij HR-professionals hoog in het vaandel. Wist u dat bijna driekwart van hen dat belangrijk vindt en een kleine 70% van hen ook met enige regelmaat thuis kan werken? (bron: HR Trends 2011 en Ken Stuurgetallen onderzoek 2011, Berenschot).